FANDOM


חודש מושלם הוא אתגר שהציב לעצמו ברני סטינסון בשנת 2019, במהלכו עליו לשכב עם 31 נשים ב-31 ימים. האתגר הוא המשך לאתגר השבוע המושלם שהציב לעצמו ברני בשנת 2010. ברני השלים את האתגר. למרבה הצער, האישה ה-31 איתה שכב נכנסה להיריון וילדה את בתו של ברני, אלי (נמשך לנצח: חלק ב).