FANDOM


חידות
חידות
סוגפאב
הופעה ראשונהשלושה ימים של שלג
הופעותראש השנה
מיקוםפאב מקלרנ'ס
הדירה

חידות הוא פאב שהוקם על ידי טד מוסבי וברני סטינסון. הסכם בין טד לברני אמר שבפאב לא תהיה "קריאה אחרונה", מה שאומר שהפאב לא ייסגר אף פעם.

הוא הוקם כאשר קארל הפקיד את פאב מקלרנ'ס בידיהם של טד וברני כשאלה חיכו לדייטים שלהם והוא היה צריך לעזוב. הוא הפציר בהם לסגור את המקום ולעזוב כשהדייטים שלהם יגיעו, אבל הבנות והלהקה שלהן רצו להישאר ולהשתכר, לכן ברני וטד השאירו את המקום פתוח. כשקארל עמד לחזור, טד וברני העבירו את "חידות" לדירה (שלושה ימים של שלג).

מאוחר יותר, בראש השנה 2012, טד וברני התרגזו על מחיר הכניסה והמשקאות במקלרנ'ס, ופתחו מחדש את "חידות" בדירה. הם תלו על הקיר שלט עם הכיתוב "חידות - מאז 2012" ושכרו את קווין לתפקיד הברמן. הם גם כתבו שיר נורא למקום ושכרו את דאג לתפקיד השומר. עם חלוף הלילה, יותר ויותר אנשים הגיעו ל"חידות" וברני וטד נאלצו להעלות את המחירים עד שכל האנשים עזבו (ראש השנה).