FANDOM


מקבבר
מקבבר
גזעבן כלאיים מקק/עכבר
הופעה ראשונהשדכנית
הופעותבית הרוס
היסטוריה של הטבע
שילוב מושלם
נמשך לנצח: חלק א'

מקקבר הוא יצור כלאיים שמרשל ולילי מצאו בדירה שלהם.

כאשר ראו אותו בפעם הראשונה, מרשל ולילי ברחו מהדירה ורצו לספר על היצור לחבורה. למורת רוחם, אף אחד לא האמין להם, ובייחוד רובין הסקפטית. מרשל מנסה ללכוד את היצור ולוקח אותו לביולוג באוניברסיטת קולומביה כדי שיחקור אותו. מרשל החזיק את המקקבר בתוך קופסה סגורה, אך כאשר הביולוג פתח את הקופסה, המקקבר לא היה בתוכה. מאוחר יותר, לילי ורובין רואות את היצור בדירה. מרשל תופס אותו ומשליך אותו מהחלון. במחשבה שהוא מת, הם נדהמים לגלות שהמקקבר מסוגל לעוף (שדכנית).